Krav til praktikanten


Hvilke krav stilles til en praktikant?

 

Faglige:

Gode sprogkundskaber er naturligvis en stor fordel, men topkarakterer absolut ikke nødvendige. Et af hovedformålene er netop at lære sprog, hvorfor en middelkarakter fra handelsskolen er tilstrækkelig. Desuden vil alle elever, der søger en praktikplads med hjælp fra PIU-Sekretariatet, blive indkaldt til et interview, hvor man frit kan uddybe sine ønsker til et praktikophold i udlandet.

Personlige

De største krav stilles til dine personlige egenskaber. Et åbent væsen og en fleksibel holdning til eventuelle småproblemer undervejs er den allerbedste ballast for et godt praktikår.

PIU-Sekretariatet vil efter bedste evne forsøge at rådgive og være behjælpelig undervejs i praktikopholdet. I tilfælde af større problemer af den ene eller anden art, bør du derfor altid kontakte PIU-Sekretariatet i Silkeborg for råd og vejledning.