EUD

Som EUD-elev skal du selv finde din praktikplads i udlandet. PIU-Sekretariatet hjælper dig med at få godkendt dit praktikophold som et PIU-ophold. 

Jobsøgning:

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der rigtig mange muligheder for at søge efter virksomheder/butikker i udlandet: Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter, opsøg danske virksomheder med afdelinger i udlandet osv. - det er bare at gå i gang. Få evt. hjælp til din ansøgning fra din engelsk- eller tysklærer. Vedlæg evt. dette dokument, som kort forklarer PIU-ordningen, sammen med din ansøgning.
 

Indmeldelse i PIU ordningen:

For at få dit praktikophold godkendt som et PIU-ophold, skal du meldes ind i PIU-ordningen. Du kontakter PIU-koordinatoren på din skole (se "Oversigt over EUD / HG PIU koordinatorer") og udfylder en tilmeldingsblanket, som sendes/mailes til PIU-Sekretariatet. Det koster 1.500,- kr. at blive meldt ind i PIU-ordningen, når du selv finder en praktikplads i udlandet. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed. Når du er meldt ind i PIU-ordningen, hjælper PIU-Sekretariatet dig med at få forhåndsgodkendt dit praktikophold i udlandet, og du får således mulighed for at kunne søge om tilskud fra AUB under dit praktikophold og i forbindelse med dine ansættelsesrejser.  
 

Ansættelsessamtale:

Du skal selv planlægge og koordinere din jobsamtale i udlandet eller evt. via Skype. Hvis du skal til jobsamtale hos en virksomhed i udlandet, skal du i første omgang selv betale for transporten, som du så efterfølgende kan få refunderet hos AUB (husk at gemme dine billetter/kvitteringer, ellers er der ingen hjælp at hente!). Se nærmere under "Økonomiske forhold - økonomisk støtte". Forud for en jobsamtale i udlandet skal du kontakte PIU-Sekretariatet. Når PIU-Sekretariatet har modtaget din tilmeldingsblanket og oplysninger om din ansættelsessamtale, laver vi en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer skal du bruge, når du søger om refusion af din transport til ansættelsessamtalen. AUB yder støtte til maks. 3 rejser i forbindelse med jobsøgning i udlandet. 

Virksomheden tilbyder dig et job:

Din praktikperiode hos virksomheden skal vare min. 3 måneder og op til 2 år. Starttidspunktet aftales med virksomheden og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Checklisten kan du få tilsendt fra PIU-Sekretariatet eller ved henvendelse hos din PIU-koordinator. Du kan enten selv have formularen (checklisten) med ved jobsamtalen eller PIU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden efterfølgende. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedr. praktikuddannelsen og fungerer som en uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte/AUB:

Under dit praktikophold kan du få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til dækning af diverse udgifter, herunder bl.a. transport i forbindelse med jobsamtaler, flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om hvad AUB dækker på: www.borger.dk/aub.

Bolig:

Du finder selv en bolig i dit praktikland. Se evt. afsnittet "Praktiske forhold" -> "Boligsøgning" her på siden, hvis du har fået en praktikplads i Tyskland eller England.

Skoleophold:

Da du som nævnt er under dansk uddannelse som praktikant i udlandet, skal du på skoleophold under uddannelsen. På din Handelsskole kan du få at vide, hvor mange skoleophold der hører til din uddannelse, og som du vil skulle gennemføre i løbet af den samlede læretid på 2 år. Hvis du er i praktik i udlandet i 3 til 6 måneder, vil det nok være mest hensigtsmæssigt, at vente med dine skoleophold til du kommer hjem igen. Kontakt uanset hvad din handelsskole for nærmere planlægning af skoleopholdene. Se nærmere under afsnittet "Praktiske forhold - skoleophold".

Afslutning af praktikophold:

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis:

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele den danske uddannelse er gennemført. Hvis dit praktikophold i udlandet varer mindre en 2 år, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet til den resterende tid.