EUX - Finder selv praktikplads

Jobsøgning:

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der så mange muligheder for at søge virksomheder/butikker: Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter, opsøg danske virksomheder med afdelinger i udlandet osv. - det er bare at gå i gang. Få evt. hjælp til din ansøgning fra din sproglærer. Vedlæg evt. dette dokument, som kort forklarer PIU-ordningen, sammen med din ansøgning.
 

Indbydelse til ansættelsessamtale:

Når en eller flere virksomheder indbyder dig til samtale, er det ved at være tid til at melde dig ind i PIU ordningen.

Indmeldelse i PIU ordningen:

Du kontakter PIU-koordinatoren på din skole og udfylder en tilmeldingsblanket, som sendes/mailes til PIU-Sekretariatet.  Denne ordning, hvor du selv finder pladsen koster i alt 1.500,- kr. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed.
 

Forhåndsgodkendelse fra PIU-Sekretariatet:

Når vi har modtaget din indmeldelse og oplysninger om din ansættelsessamtale laver vi en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer skal du bruge, når du søger om refusion af din transport til ansættelsessamtalen.

Ansættelsessamtale:

Du tager til ansættelsessamtale hos virksomheden og betaler i første omgang selv for transporten, som du så efterfølgende kan få refunderet hos AUB (husk at gemme dine billetter/kvitteringer, ellers er der ingen hjælp at hente!). Se nærmere samt i afsnittet "Økonomisk støtte/AUB" nedenfor samt under "Økonomiske forhold - økonomisk støtte".

Virksomheden tilbyder dig et job:

Din praktikperiode hos virksomheden skal vare min. 3 måneder og op til 2 år. Starttidspunktet aftales med virksomheden, og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Du kan enten selv have formularen (checklisten) med ved jobsamtalen eller PIU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden efterfølgende. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedr. praktikuddannelsen, og fungerer som en uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte/AUB:

Under dit praktikophold kan du få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til dækning af diverse udgifter, herunder bl.a. transport i forbindelse med jobsamtaler, flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om hvad AUB dækker på: www.borger.dk/aub.

Bolig:

Du finder selv en bolig i dit praktikland. Se evt. afsnittet "Praktiske forhold" -> "Boligsøgning" her på siden, hvis du har fået en praktikplads i Tyskland, Storbritannien eller Irland.

Skoleophold:

Da du som nævnt er under dansk uddannelse som praktikant i udlandet, skal du på skoleophold under uddannelsen. På din Handelsskole kan du få at vide, hvor mange skoleophold der hører til din uddannelse, og som du vil skulle gennemføre i løbet af den samlede læretid på 2 år. Hvis du er i praktik i udlandet i 3 til 6 måneder, vil det nok være mest hensigtsmæssigt, at vente med dine skoleophold til du kommer hjem igen. Kontakt uanset hvad din handelsskole for nærmere planlægning af skoleopholdene. Se nærmere under afsnittet "Praktiske forhold - skoleophold".

Afslutning af praktikophold:

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift
på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis:

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele den danske uddannelse er gennemført. Hvis dit praktikophold i udlandet varer mindre en 2 år, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet til den resterende tid.