EUX - Praktikplads via PIU

Jeg søger en praktikplads med
hjælp fra PIU-Sekretariatet:

Indmeldelse i PIU ordningen:

Hvis du synes et praktikophold i udlandet er noget for dig, skal du henvende dig til PIU-koordinatoren på din skole . Det er vigtigt, at du er seriøst interesseret i et praktikophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at skaffe dig en god praktikplads og et godt ophold. Se "Kalenderen" for tilmeldingsfrist.

Ansøgning:

Du skriver en ansøgning på tysk/engelsk evt. med hjælp fra din skole, og
sender den til PIU-Sekretariatet.

Interview hos PIU-Sekretariatet:

Du indkaldes til et interview med PIU-Sekretariatet for at give en kort præsentation af dig selv samt for at uddybe dine ønsker.

Optagelsesbrev/Deltagergebyr:

Efter interviewet modtager du et optagelsesbrev, og vi beder dig overføre 3.000,- kr., som indmeldelsen koster. Vi har mange praktikpladser men også mange ansøgere, så hvis vi mod forventning ikke kan finde en plads til dig, får du pengene retur igen.

Forhåndsgodkendelse fra PIU-Sekretariatet:

Inden du skal på ansættelsesrejse laver PIU-Sekretariatet en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer skal du bruge, når du søger om refusion af din transport til ansættelsessamtalen.

Ansættelsesrejse:

Fra januar til slutningen af juni skal du være parat til at tage på en fælles ansættelsesrejse til Tyskland eller Storbritannien og/eller Irland. Der vil være planlagt ansættelsessamtaler hos 2-3 virksomheder, og i vil være flere elever, som skal til samtale ved samme virksomhed. Efter samtalen prioriterer virksomheden de elever, som de har haft til samtale, og eleverne prioriterer ligeledes virksomhederne.

På ansættelsesrejsen betaler du i første omgang selv for transporten, som du så efterfølgende kan få refunderet hos AUB (husk at gemme dine billetter ellers er der ingen hjælp at hente!). Se nærmere under "Økonomiske forhold - økonomisk støtte".

Ansættelseskontrakt:

Før en virksomheden kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedr. praktikuddannelsen, og fungerer som en uddannelsesaftale. PIU-Sekretariatet sørger for, at virksomheden udfærdiger ansættelseskontrakten og udfylder checklisten. Praktikperioden vil som udgangspunkt være for 1 år.

Bolig:

Du finder selv eller overtager en tidligere praktikants bolig.

Praktikstart:

Du begynder praktikopholdet efter din handelsskoleeksamen. Starttidspunkt aftales med din virksomhed, men vil i de fleste tilfælde være midt august.

Informationsmøde:

Vi afholder PIU-infomationsmøder for alle praktikanter i udvalgte byer i Tyskland og England (afhængig af tilmelding). Det gør vi for dels for at sikre os, at du er kommet godt i gang med dit praktikophold, dels for at du kan træffe de andre praktikanter i området og få dannet et kontaktnet. Du modtager en invitation til mødet, når du er startet i din virksomhed. Vi håber du har mulighed for at deltage i mødet, og beder dig sætte kryds i kalenderen, når du er bekendt med datoerne.

Kalender Se også "kalenderen".

Skoleophold:

Du orienterer dig om skoleophold i Danmark på din hjemskole. Vi synes det er mest hensigtsmæssigt at placere ét skoleophold i løbet af det år, du er i praktik i Tyskland, Storbritannien eller Irland og så afvikle de resterende i løbet af 2. år. Se nærmere under afsnittet "Praktiske forhold - Skoleophold".

Afslutning af praktikophold:

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift
på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis:

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele den danske uddannelse er gennemført. Hvis dit praktikophold i udlandet varer mindre end 2 år, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet til den resterende tid.