HHX - Finder selv praktikplads

Jobsøgning:

Det første du går i gang med er jobsøgningen. I dag er der så mange muligheder for at søge virksomheder/butikker: Søg på nettet, spørg i din familie eller omgangskreds - måske har de nogle kontakter, opsøg danske virksomheder med afdelinger i udlandet osv. - det er bare at gå i gang. Få evt. hjælp til din ansøgning fra din engelsk- eller tysklærer. Vedlæg evt. dette dokument, som kort forklarer PIU-ordningen, sammen med din ansøgning.
 

Indbydelse til ansættelsessamtale:

Når en eller flere virksomheder indbyder dig til samtale, er det ved at være tid til at melde dig ind i PIU ordningen.

Indmeldelse i PIU ordningen:

Du kontakter PIU-koordinatoren på din skole (se "Oversigt over HHX PIU koordinatorer") og udfylder en tilmeldingsblanket, som sendes/mailes til PIU-Sekretariatet.  Denne ordning, hvor du selv finder pladsen koster i alt 1.500,- kr. Beløbet opkræves først, når der foreligger en underskrevet og godkendt ansættelseskontrakt med en udenlandsk virksomhed.

5-ugers EUD-S forløb for HHX'ere:

Før du kan påbegynde dit praktikopholdet, skal du gennemføre og bestå et 5-ugers EUD-S forløb for HHX'ere. Du kan gennemføre EUD-S forløbet som fjernundervisning (se "5-ugers EUD-S for HHX'ere") eller via din hjemskole. 

 

Forhåndsgodkendelse fra PIU-Sekretariatet:

Når vi har modtaget din indmeldelse og oplysninger om din ansættelsessamtale laver vi en "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt en "Indbydelse til ansættelsessamtale". Disse papirer skal du bruge, når du søger om refusion af din transport til ansættelsessamtalen.

Ansættelsessamtale:

Du skal selv arrangere ansættelsessamtale hos virksomheden i det pågældende land eller evt. via Skype. Hvis du har gennemført 5-ugers EUD-S forløbet for HHX'ere forud for din ansættelsessamtale kan du få refunderet dine transportudgifter hos AUB (husk at gemme dine billetter/kvitteringer, ellers er der ingen hjælp at hente!). Du skal endvidere rekvirere dokumenterne "Forhåndsgodkendelse til samtale" samt "Indbydelse til samtale" ved PIU-Sekretariatet, før du kan søge om refusion af transportudgifter i forbindelse med jobsamtale i udlandet. Se nærmere under "Økonomiske forhold - økonomisk støtte".

Virksomheden tilbyder dig et job:

Din praktikperiode hos virksomheden skal vare min. 3 måneder og op til 1 eller 2 år afhængig af uddannelsesområde. Starttidspunktet aftales med virksomheden, og kan være når som helst på året. Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Du kan enten selv medbringe checklisten ved jobsamtalen eller PIU-Sekretariatet kan fremsende den til virksomheden efterfølgende. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedr. praktikuddannelsen, og fungerer som en uddannelsesaftale.

Økonomisk støtte/AUB:

Under dit praktikophold kan du få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til dækning af diverse udgifter, herunder bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om hvad AUB dækker på: www.borger.dk/aub.

Bolig:

Du finder selv en bolig i dit praktikland. Se evt. afsnittet "Boligsøgning" her på siden, hvis du har fået en praktikplads i Tyskland, Storbritannien eller Irland. 

Skolemoduler:

Idet du er under dansk uddannelse som praktikant i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit praktikophold. Afhængig af dit uddannelsesområde skal du gennemføre skolemodulerne enten via fjernundervisning eller via din hjemskole i Danmark. På kontoruddannelsen med specialet administration gennemføres skolemodulerne via fjernundervisning. På de øvrige uddannelser gennemføres skolemodulerne via din hjemskole i Danmark. Kontakt PIU-Sekretariatet for yderligere information herom. Hvis du skal gennemføre skolemodulerne i Danmark kan du kontakte din handelsskole for nærmere planlægning af skoleopholdene. Se nærmere under afsnittet "Praktiske forhold - skoleophold".

Afslutning af praktikophold:

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift
på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis:

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele den danske uddannelse er gennemført. Hvis du ikke afslutter din uddannelse i udlandet, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet til den resterende tid.