HHX - Praktikplads via PIU

Jeg søger en praktikplads med
hjælp fra PIU-Sekretariatet:

Indmeldelse i PIU ordningen:

Hvis du synes et praktikophold i udlandet er noget for dig, skal du henvende dig til PIU-koordinatoren på din skole (se "Oversigt over HHX PIU koordinatorer"). Det er vigtigt, at du er seriøst interesseret i et praktikophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at skaffe dig en god praktikplads og et godt ophold. Se "Kalenderen" for tilmeldingsfrist.

Ansøgning:

Du skriver en ansøgning på tysk/engelsk evt. med hjælp fra din skole, og
sender den til PIU-Sekretariatet.

Interview hos PIU-Sekretariatet:

Du indkaldes til et interview med PIU-Sekretariatet for at give en kort præsentation af dig selv samt for at uddybe dine ønsker.

Optagelsesbrev/Deltagergebyr:

Efter interviewet modtager du et optagelsesbrev, og vi beder dig overføre 3.000,- kr., som indmeldelsen koster. Vi har mange praktikpladser men også mange ansøgere, så hvis vi mod forventning ikke kan finde en plads til dig, får du pengene retur igen.

Ansættelsesrejse:

Fra januar til slutningen af juni skal du være parat til at tage på en fælles ansættelsesrejse til Tyskland eller Storbritannien og/eller Irland. Der vil være planlagt ansættelsessamtaler hos 2-3 virksomheder, og i vil være flere elever, som skal til samtale ved samme virksomhed. Efter samtalen prioriterer virksomheden de elever, som de har haft til samtale, og eleverne prioriterer ligeledes virksomhederne.

Ansættelseskontrakt:

Før en virksomhed kan ansætte dig under PIU-ordningen, skal virksomheden forhåndsgodkendes af PIU-Sekretariatet. Dette sker ved, at virksomheden afkrydser en række arbejdsopgaver på en checkliste. Forhåndsgodkendelsen indeholder en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og andre forhold vedr. praktikuddannelsen, og fungerer som en uddannelsesaftale. PIU-Sekretariatet sørger for, at virksomheden udfærdiger ansættelseskontrakten og udfylder checklisten. Praktikperioden vil som udgangspunkt være for 1 år.

Bolig:

Du skal selv finde bolig i udlandet. Se mere under "Boligsøgning".

Praktikstart:

Du påbegynder praktikopholdet, efter du har gennemført og bestået 5-ugers EUD-S forløbet for HHX'ere. EUD-S forløbet finder sted i sommerferien. Starttidspunkt aftales med din virksomhed, men vil i de fleste tilfælde være ca. midt august.

Informationsmøde:

Vi afholder PIU-infomationsmøder for alle praktikanter i udvalgte byer i Tyskland og England (afhængig af tilmelding). Det gør vi dels for at sikre os, at du er kommet godt i gang med dit praktikophold, dels for at du kan træffe de andre praktikanter i området og få dannet et kontaktnet. Du modtager en invitation til mødet, når du er startet i din virksomhed. Vi håber du har mulighed for at deltage i mødet, og beder dig sætte kryds i kalenderen, når du er bekendt med datoerne.

Kalender Se også "kalenderen".

Skolemoduler:

Idet du er under dansk uddannelse som praktikant i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af dit praktikophold. Afhængig af dit uddannelsesområde skal du gennemføre skolemodulerne enten via fjernundervisning eller via din hjemskole i Danmark. På kontoruddannelsen med specialet administration gennemføres skolemodulerne via fjernundervisning. På de øvrige uddannelser gennemføres skolemodulerne via din hjemskole i Danmark. Du modtager yderligere information fra PIU-Sekretariatet herom. Hvis du skal gennemføre skolemodulerne i Danmark kan du kontakte din handelsskole for nærmere planlægning af skoleopholdene. Se nærmere under afsnittet "Praktiske forhold - skoleophold".

Afslutning af praktikophold:

Når du er færdig med din praktikperiode, skal du huske at få en underskrift
på din checkliste, som bevis for at du har arbejdet med de afkrydsede opgaver på checklisten.

Uddannelsesbevis:

Du modtager dansk uddannelsesbevis, når hele den danske uddannelse er gennemført. Hvis du ikke afslutter din uddannelse i udlandet, skal du enten hjem til Danmark og færdiggøre din uddannelse, eller du kan vælge at finde en ny praktikplads i udlandet til den resterende tid.