Ansættelses forhold

Ansættelseskontrakten:

Ansættelseskontrakten din og virksomhedens aftale om de forhold, du er ansat under som f.eks. arbejdstid og -sted, periode, løn, ferie. Det er vigtigt, at du efter modtagelsen af kontrakten underskriver og sender en kopi til PIU.

Checkliste og forhåndstilsagn:

Forud for din praktikstart modtager du et "Forhåndstilsagn om merit for praktik i Tyskland/England/Skotland/Irland/andet land". Det bliver udstedt på grundlag af en af din virksomhed udfyldt checkliste, der beskriver, hvad du skal beskæftige dig med i praktikperioden. Det er dit bevis for, at du er under dansk godkendt uddannelse. Forhåndstilsagn samt checkliste bliver sendt til din e-boks, når papirerne er godkendt. Læs forhåndstilsagnet og den medsendte checkliste godt igennem, så du er informeret om din uddannelsessituation. Det er forhåndstilsagnet som udløser, at du kan modtaget økonomisk støtte fra AUB under dit praktikophold (se mere "Økonomisk støtte/AUB").
Når du afslutter dit praktikophold, kan du få merit for praktikopholdet i udlandet, således at den tid eksempelvis 1 år, du har arbejdet i udlandet sidestilles med 1 år i den danske uddannelse. 

Uddannelsesforhold:

Samtidig med at du starter dit praktikophold i en udenlandsk virksomhed, påbegynder du den danske uddannelse indenfor det kontor eller detail, der varer 1 eller 2 år afhængig af uddannelseretning og din uddannelsesbaggrund. Du har mulighed for at gennemføre en del af eller den fulde uddannelse i udlandet. Hvis du gennemfører en del af den danske uddannelse i udlandet, har du mulighed for at færdiggøre uddannelsen som praktikant ved en virksomhed i Danmark.  

Skolemoduler:

Idet du er under dansk uddannelse som praktikant i udlandet, skal du gennemføre en række skolemoduler i løbet af uddannelsen - enten som fjernundervisning eller som skoleophold via din hjemskole. HHX-elever indenfor kontoruddannelsen med specialet administration skal gennemføre alle skolemoduler som fjernundervisning via en af de handelsskoler i Danmark, hvor dette er muligt. HHX-elever indenfor andre uddannelser samt EUX- og EUD-elever skal gennemføre skolemodulerne som skoleophold via hjemskolen i Danmark.  

Fremgangsmåden for tilmelding til skolemoduler er følgende:
HHX-elever med en praktikplads indenfor kontoruddannelsen med specialet administration skal som nævnt gennemføre skolemodulerne via fjernundervisning, og PIU-Sekretariatet udsender nærmere information omkring tilmelding hertil inden afrejse.  

Øvrige elever modtager sammen med dokumentet "Forhåndstilsagn om merit for praktik i udlandet" en tilmeldingsblanket til skoleophold. Denne udfylder du og afleverer på din handelsskole med en kopi af forhåndstilsagnet. Du modtager indkaldelse til skoleophold direkte fra din handelsskole. Hvis din hjemskole ikke udbyder skoleophold indenfor din uddannelsesretning, henviser de dig til en anden handelsskole. Når du har modtaget indkaldelse til skoleophold, skal du bede din virksomhed om at blive fritstillet i den periode, det drejer sig om.

Din virksomhed skal ikke betale dig løn under skoleophold i Danmark, derimod får du løn-refusion fra AUB. Kopi af dit skattekort samt skolens indkaldelse til skoleophold skal medsendes, når du søger. Ansøgningsskema til dette henter du på AUB's hjemmeside (se mere: "Økonomisk støtte/AUB" ). Vi gør opmærksom på, at din virksomhed ifølge kontrakten ikke er forpligtet til at give dig fri til skoleophold i den periode, du bliver indkaldt til af din hjemskole. Hvis virksomheden afslår, må alternative muligheder undersøges, - du skal da bede din hjemskole om at blive placeret på et senere hold eller blive udlånt til en anden skole.

På den handelsskole, hvor du gennemfører skolemodulerne, kan du få at vide, hvor mange skoleophold der hører til din uddannelse, og som du vil skulle gennemføre i løbet af den samlede læretid på 1 eller 2 år. Hvis du f.eks. har en praktikperiode på 1 år i udlandet ud af en 2-årig uddannelse, anbefaler vi, at du placerer ét skoleophold i løbet af det år, du er i praktik i udlandet og så afvikler de resterende i løbet af 2. år, hvis du ønsker at færdiggøre uddannelsen.

Første arbejdsdag:

Sørg for inden afrejsen at kende mødetidspunktet og vide hvem, du skal henvende dig til. Du skal medbringe skattekort og bankoplysninger.