Økonomiske forhold

Løn:

Under praktikopholdet i din udenlandske virksomhed får du udbetalt løn.
Alle praktikanter modtager en løn på minimum ca. 5.000 kr. pr. måned (dette gælder for de praktikpladser, som besættes gennem PIU-Sekretariatet). Finder du selv en praktikplads, forhandler du selv lønnen.

Økonomisk støtte/AUB:

Under dit praktikophold kan du få op til 32.000 kr. pr. løbende 12 måneder i økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til dækning af diverse udgifter, herunder bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud mm. Læs mere om hvad AUB dækker på: www.borger.dk/aub.
Ansøgningsskemaer finder du under "Tilskud ved praktik i udlandet" og "Hvordan søger jeg om økonomisk støtte".
Du bør læse ansøgningsskemaet grundigt igennem, så du kan udfylde det korrekt og medsende de relevante bilag (herunder bl.a. ansættelseskontrakt, forhåndstilsagn og huslejekontrakt). I skemaet bliver du bedt om at angive "uddannelse" - her menes enten kontor, handel eller detail og ikke andet. Det fremgår af dit forhåndstilsagn, hvilken uddannelse du påbegynder. 
Alle spørgsmål vedr. udbetaling af AUB-tilskud skal du rette til AUB.  AUB har en forældelsesfrist på 4 måneder, så din ansøgning om økonomisk støtte skal indsendes til AUB senest 4 måneder efter at udgiften er afholdt.

Skatteforhold:

PIU-Sekretariatet kan ikke vejlede om skat! Reglerne omkring de skattemæssige forhold er individuelle, derfor er det vigtigt, at du inden afrejse til udlandet henvender dig til skattemyndighederne i Danmark - udlandsbeskatningen - for at undersøge dine skattemæssige forhold i forbindelse med dit udlandsophold. Ofte vil din praktikløn være så lav, at du stort set ikke betaler skat. Vær opmærksom på hvad følgende to "nøgleord" betyder for netop dig:  Bibeholdelse af skattepligt i DK med eventuelle fradrag ved ophold i udlandet. Opgivelse af skattepligt i Danmark.

ATP:

Kun hvis du finder en praktikplads i Tyskland, skal du stadig betale ATP i Danmark i de første 12 måneder af dit praktikophold. Hvis du får en praktikplads i alle andre lande, skal du slet ikke tænke på ATP. Grunden til at du stadig skal betale ATP, når du arbejder i Tyskland, kan du læse mere om i afsnittet "Personlige forhold - Social sikring". 2/3 af ATPén betales af din virksomhed - 1/3 skal betales af dig. PIU-Sekretariatet fremsender en opkrævning på ATP direkte til din virksomhed med en kopi til dig. Det er normalt, at virksomheden betaler det samlede ATP-bidrag, og herefter fratrækker din andel i din løn. Hvis ikke, skal du selv betale din andel til den tyske bankkonto, der er angivet i ATP-fakturaen som sendes i sept./okt.

Bankkonto:

Af hensyn til lønudbetaling skal du første arbejdsdag i din virksomhed medbringe oplysninger om bankkonto. Det er hensigtsmæssigt at vælge en bank i nærhed af din private adresse eller dit arbejde. Når du åbner en konto i en udenlandsk bank, skal du medbringe pas og ansættelseskontrakt samt en god idé at medbringe sin opholdstilladelse/ Anmeldebestätigung og PIU-Bescheinigung, fordi det bekræfter, at du er under uddannelse, og du derfor kan få et bedre tilbud i dit pengeinstitut.
Du skal være opmærksom på, at nogle banker beregner et gebyr, hvorimod unge under uddannelse er fritaget for dette hos andre banker. Det kan være omstændeligt at oprette en bankkonto i f.eks. Storbritannien, så oplever du et problem, har vi erfaring for, at en "anbefaling" fra virksomheden hjælper. Herudover kan du spørge i din danske bank, om de har en aftale med en britisk bank. 

Budget:

På dette link finder du et budget, som du kan bruge til at holde styr på din økonomi, mens du er i praktik: BUDGET TYSKLAND og BUDGET STORBRITANNIEN