Personlige forhold

Folkeregister:

Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til den kommune, du bor i. Selve registreringen foregår digitalt via link www.borger.dk/Sider/Flyt-til-udlandet.aspx .

Specielt for Tyskland:
Det er især vigtigt, hvis du skal til Tyskland, da du ikke kan få udstedt det særlige sundhedskort, hvis du ikke har udmeldt dig af folkeregisteret. DOG ER DET MEGET VIGTIGT!, at du først udmelder dig med virkning fra dagen før, dit praktikophold (din kontrakt) i Tyskland starter. Det betyder ikke, at du ikke kan ordne det i god tid inden afrejse, men du skal være tilmeldt det danske folkeregister indtil dagen før, dit praktikophold starter. Dette skyldes den specielle aftale med Tyskland, hvor du hører under dansk social sikring de første 12 måneder. Se mere under "Personlige forhold - Social sikring".

Opholdstilladelse:

Der kan være forskellige procedurer for udstedelse af en opholdstilladelse i de enkelte EU-lande og endog forskellige regler internt i Tyskland fra delstat til delstat. Når du søger om opholdstilladelse, skal der fremlægges: pas, ansættelsesaftale med lokal virksomhed og dansk straffeattest - udstedes af kriminalpolitiet i Danmark

Specielt for Tyskland:
Ved ankomst til Tyskland skal man gå på det lokale folkeregister "Einwohnermeldeamt" samt det lokale "Ausländerbehörde", der svarer til Direktoratet for Udlændinge i Danmark for at melde sig ind i Tyskland samt for at søge opholdstilladelse.

Specielt for Storbritannien og Irland:
Som dansker kan man opholde sig i Storbritannien og Irland uden opholdstilladelse, hvis man har lønnet arbejde eller andre midler til at forsørge sig selv. Man kan dog ansøge om en opholdstilladelse, som bekræfter, at man har ret til at opholde sig i Storbritannien eller Irland under EU-lov.

Øvrige lande:
Har du fundet en praktikplads i et andet land, skal du selv finde ud af, om det pågældende land kræver en opholdstilladelse eller evt. visum. På Udenrigsministeriets hjemmeside  kan du læse mere om de enkelte landes regler (gå ind under "Rejse og ophold" og dernæst "Pas og visum").


Arbejdstilladelse:

Praktikplads i et EU-land:
Som dansk statsborger i et andet EU-land skal du ikke have arbejdstilladelse.

Praktikplads i øvrige lande:
Har du fundet en praktikplads uden for EU, skal du selv undersøge om der kræves en arbejdstilladelse i det pågældende land. Du kan ofte finde informationer herom på hjemmesiden for den danske ambassade i det pågældende land. 

Sygesikring:

Specielt for Tyskland:
Som PIU-praktikant i Tyskland har du mulighed for at blive under dansk lov om sygesikring i max 12 måneder. PIU-Sekretariatet sørger for at ansøge om dette hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Det gør vi, når vi har modtaget en kopi af din underskrevne ansættelseskontrakt. Når ansøgningen er blevet godkendt, modtager du besked i din e-boks direkte fra Udbetaling Danmark. Der vil være vedlagt en attest A1, som du skal aflevere en kopi af til din tyske arbejdsgiver (også selv om attesten er på dansk).

Du skal medbringe dit blå EU-sygesikringskort til Tyskland. Det skal du bruge ved alle henvendelser til læge og/eller sygehus i Tyskland under hele dit praktikophold.

EU-sygesikringsbeviset og attest A1 supplerer hinanden og omfatter: 

 • dækning af udgifter til almindelig offentlig  læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke. 
 • udgifter til lægeordineret medicin dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke. 
 • udgifter til andre ydelser, f.eks. tandlægehjælp og fysioterapi dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentligt sygeforsikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.

Bemærk at reglerne ikke omfatter hjemtransport i tilfælde af sygdom samt behandling på private hospitaler.

Det er en god ide at blive registreret hos en praktiserende læge umiddelbart efter du er ankommet til Tyskland, så du ved hvor du skal gå hen, hvis du bliver syg. Vær opmærksom på, at det SKAL være en "Kassenarzt", hvilket betyder, at lægen er tilknyttet den offentlige sygeforsikring og ikke er en privatklinik. Det koster 10€ i Praxisgebühr/Kassengebühr at blive registreret hos en læge i Tyskland. De er omfattet af egenbetaling og refunderes ikke. 

Ved alle henvendelser til læge/sygehus i Tyskland skal du huske at medbringe dit blå EU-sygesikringskort samt dit pas.

Dit nuværende gule sygesikringskort træder ud af kraft under dit praktikophold. Hvis du skal til læge i Danmark i løbet af dit praktikophold, skal du i stedet for det gule sygesikringskort bruge et særligt sundhedskort. Du modtager information fra Udbetaling Danmark om, hvordan du søger om et særligt sundhedskort samtidig med at du modtager attest A1 i din e-boks.

Opsummering: 

 • Attest A1 - afleveres til din tyske arbejdsgiver
 • EU-sygesikringskort - anvendes ved lægebesøg i Tyskland
 • Særligt sundhedskort - anvendes ved lægebesøg i Danmark

Specielt for Storbritannien og Irland:
Udbetaling Danmark anbefaler, at du medbringer en blanket E104, når du flytter til Storbritannien eller Irland. Blanket E104 er en overførselsblanket, der dokumenterer dit tilhørsforhold til den danske stat og den danske sygesikring, og du kan blive bedt om at fremvise denne i forbindelse med registrering i den britiske sygesikring. Blanket E104 udstedes ved henvendelse hos Udbetaling Danmark.

For at arbejde i i Storbritannien skal du som PIU-praktikant have et såkaldt National Insurance Number, der blandt andet bruges i forbindelse med betaling af skat. Læs mere om hvordan du får et National Insurance Number her.

Som dansk borger er du dækket af den offentlige og gratis britiske sygesikring NHS (National Health Service) på lige fod med briterne. Du bliver optaget i NHS ved at lade dig registrere hos en praktiserende læge (GP: general practitioner) under NHS. Det er vigtigt, at du lader dig registrere så hurtigt som muligt efter din ankomst til Storbritannien. Når du opsøger din læge for første gang, skal du gøre opmærksom på, at du er National Health patient, da du ellers kan komme til at betale for behandlingen. Når du er optaget i NHS, har du ret til at blive sygebehandlet i Storbritannien på lige vilkår med Briterne.  Se mere om hvordan du tilmelder dig NHS her. Nogle britiske tandlæger er private, og nogle er en del af NHS. Læs mere om hvordan du finder en NHS tandlæge her. Den danske ambassade i Storbritannien har på deres hjemmeside samlet en lang række praktiske informationer til dig, der planlægger at flytte fra Danmark til Storbritannien. Blandt andet kan du finde en liste over danske læger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter mv. i Storbritannien. Læs mere på ambassadens hjemmeside her.

Når du er meldt ud af det danske CPR-register, kan du ikke længere benytte dit danske gule sygesikringsbevis, hvis du bliver syg og skal til læge f.eks. i forbindelse med skoleophold eller besøg i Danmark. Du skal i stedet sørge for at få lavet et britisk EU sygesikringsbevis, som du skal benytte, hvis du skal til lægen ved ophold i Danmark. Du kan ansøge om et britisk EU sygesikringsbevis her. Husk at sætte dig ind i, hvad sygesikringsbeviset dækker. Hvis du har tegnet en privat rejseforsikring, er det en god ide at være opmærksom på, om denne dækker udover EU sygesikringsbeviset.    

Øvrige lande:
Inden du rejser til udlandet, kan du hos Udbetaling Danmark (tlf: 70 12 80 81) bede om at få udstedt en blanket E104, som er en overførselsblanket, der dokumenterer dit tilhørsforhold til den danske stat. Det er ikke i alle lande, du vil få brug for den, men så har du den med for en sikkerheds skyld. Din praktikvirksomhed sørger for, at du bliver meldt ind i det pågældende lands sygesikring.

Kontrakter:

Det er meget vigtigt, at du sætter sig godt ind i de kontrakter, du skriver under på. Vi har især set problemer i forbindelse med boligkontrakter og kontrakter ved køb af mobiltelefon. Skulle du alligevel få problemer, så er du velkommen til at ringe til PIU-Sekretariatet. Vi kan måske hjælpe/rådgive dig.

Fritidsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og indboforsikring:

Du skal selv sørge for at tegne en fritidsulykkesforsikring, en ansvarsforsikring og en indboforsikring - ligesom hvis du flyttede hjemmefra i Danmark. Det er vores anbefaling, at du tegner forsikringerne i udlandet fremfor i Danmark. Start eventuelt med at spørge i banken i forbindelse med at du opretter en lønkonto. Det er vores erfaring, at PIU-praktikanter ofte har tegnet forsikringerne forholdsvist billigt via deres udenlandske bank.

Personlige papirer:

Til dine personlige papirer hører bl.a.:

 • et gyldigt pas
 • ansættelseskontrakt
 • forhåndstilsagn og checkliste
 • eventuel opholdstilladelse
 • kopi af blanket A1 (Tyskland)
 • EU-sygesikringsbevis (Tyskland)
 • huslejekontrakt
 • særligt sygesikringsbevis
  fra DK (Tyskland)
 • Britisk EU-sygesikringsbevis (Storbritannien)
 • øvrige forsikringer
 • evt. formular fra skattevæsenet
  om dobbeltbeskatning
 • underskrevet liste over fejl og
  mangler ved overtagelse af bolig

Vi opfordrer dig til at samle alle papirerne i et personligt PIU-ringbind.

Din adresse i udlandet:

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt registrerer din tyske adresse via www.borger.dk under "Danskere i udlandet". Samme sted skal du meddele, hvis du flytter, imens du er i udlandet.   

Husk også at meddele PIU-Sekretariatet din adresse i udlandet så hurtigt som muligt. Du skal ligeledes give PIU-Sekretariatet besked, hvis du flytter, imens du er i udlandet under PIU-ophold.